Casidy ray

Irish wolfhound

Novinky z Casidy Ray

Najkrajšia chovateľská skupina

Špeciálna výstava KCHCH

Výstavnú sezónu 2022 sme zahájili 26.2.2022 Špeciálnou výstavou chrtov, spojenú s uchovňovaním ktorá sa konala v Pezinku. Posudzovala poľská rozhodkyňa pani Krystyna Opara. Našu chovateľskú

Viac »
Skip to content