Casidy ray

Irish wolfhound

FIWC congres 2024 Godolo, HU

Od 30.5 do 2.6.2024 sa v Maďarskom meste Godolo konal svetový kongres FIWC 2024. Táto prestížna akcia sa koná každé 2 roky a ja, ako delegát za Slovensko som sa mohla zúčastniť už vo štvrtok zasadnutia rady, kde sa prejednávali podmienky ďalších krajín na vstup do FIWC rady, nový štandard plemena a potreba stráženia chovu […]

Skip to content